Neo Smartpen N2 vs Bamboo Spark

Oordeel zelf en lees wat de Neo Smartpen N2 meer heeft dan de Bamboo Spark

De Neo Smartpen N2 heeft alle functies voor de ideale smartpen en het ideale design plus de volgende extra toepassingen:

Audio opname

Neo Smartpen N2 AudioSynchroon worden aantekeningen direct gekoppeld met de audio. Klik op de tekst en beluister de bijbehorende audio.

Bijschrijven

Bijschrijven Neo Notes appLater nog wat bijschrijven is geen probleem de Neo smartpen weet precies op welke pagina eerder is geschreven

Direct schrijven

Neo SmartpenN2 direct schrijven

Alleen de smartpen is nodig om de notities te maken. Notities kunnen ook op andere formaat dan A5 geschreven worden.

Kleur en schrijfdikte

Neo Smartpen N2 KleurDigitale schrijfkleur met elke kleur in te stellen en daarbij kan ook direct de gewenste schrijfdikte aangegeven worden.

Replay

Neo Smartpen N2 replayGeschreven teksten en de daarbij behorende audio kunnen met de app met de replay functie eenvoudig worden afgespeeld.   

Auto power on

Neo SmartpenN2 Auto power onZodra men begint te schrijven op papier gaat de Neo Smartpen aan. De camera in de pen wordt direct geactiveerd.

Activiteitenagenda

Activiteitenagenda Neo NotesAlle schrijfactiviteiten in de agenda worden op datum, tijd, locatie en het weer van die betreffende dag bijgehouden.

Direkt mail versturen

Direct mail Neo Notes app

Met een vinkje op papier worden de aantekeningen direct verstuurd naar het mailprogramma op de smartphone.

Tags

Tags Neo Notes appElke pagina kan voorzien worden van een of meerdere tags (labels). Alle aantekeningen zijn daardoor terug te vinden.

Google Drive

Google Drive Neo Notes appEen directe koppeling met Google Drive voor synchronisatie van de aantekeningen per gewenst notitieboek.

Versturen schetsen

Vector bestanden Neo Notes appSchetsen of tekeningen versturen in Vector formaat zodat deze direct bewerkt kunnen worden in Adobe Ilustrator. 

Tekstomzetting

Neo Smartpen N2 NederlandsDe Neo Notes app is voorzien van tekstomzetting in het Nederlands. Geschreven pagina´s worden omgezet in getypte tekst.